Home.

Bestuur.

Activiteiten.

Contact.

Info.

Privacy.

Sponsors 2019.

Sponsors 2020.

Privacy

PRIVACYVERKLARING VAN DE VERENIGING.

 

De vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens

(en dat je privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven

over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om

met persoonsgegevens.

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven

in deze Privacy verklaring;

 verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

verwerking van je persoonsgegevens;

 passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen

zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is

voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop

willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je

persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen

heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande

contactgegevens:

Wielercomité SR Tienen vzw, Reizigerstraat 21/3, 3300 Tienen, België

Contactadres:

P.a. wielercomitesrtienen@gmail.com of 0473 82 30 44

 

 

vervolg